Her oppdagar kunstig intelligens ein fotgjengar i Skansentunnelen i Trondheim. Foto: Statens vegvesen.

Kunstig intelligens kan auke tunneltryggleiken

Bruk av kunstig intelligens for varsling av hendingar i tunnel gir stor treffsikkerheit, viser eit pilotprosjekt frå Statens vegvesen.

Statens vegvesen har nyleg gjennomført eit pilotprosjekt for å undersøkje om kunstig intelligens (KI) kan bidra til meir treffsikker varsling av alvorlege hendingar i norske tunnelar.

89 riksvegtunnelar brukar automatisk hendingsdeteksjon for å varsle Vegtrafikksentralen om farlege hendingar når dei oppstår. Omtrent 90 prosent av varslingane Vegtrafikksentralen får inn, er falske.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Vi ønskte å undersøkje om bruk av KI kan bidra til å redusere talet på feilmeldingar. I tillegg ønskte vi å sjå på moglegheita for å bruke opp att mest mogleg eksisterande teknisk utstyr. Resultat vi sat igjen med etter testveka var overveldande positive, fortel ingeniør Marius Opheim i Statens vegvesen.

Autmasjonsingengiør Marius Opheim og Vegtrafikksentralen-operatør Erling Drangsholt i Statens vegvesen har nyleg gjennomført eit pilotprosjekt om bruk av kunstig intelligens for automatisk varsling av hendingar i Skansentunnellen i Trondheim. Foto: Camilla Westvik.

Etter etablering av kunstig intelligens på systemet, var deteksjonsraten på 90 prosent. Dette var i forhold til knappe ti prosent i same situasjon med det gamle systemet.

– Ikkje ein einaste alarm vart utløyst av motlys eller skuggar. Dette betyr at vi har klart å eliminere den største årsaka til feilmeldingar fullstendig. Viss ein klarer å reprodusere resultata våre i andre tunnelar, kan bruk av KI vere banebrytande for tunnelltryggleiken, seier Opheim.

(©NPK)