Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) seier det er gledeleg at kraftkommunane no skal trekkjast mindre i rammetilskot. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Kraftkommunar blir trekte mindre i rammetilskot på grunn av lågare straumprisar

Regjeringa varsla i haust at vasskraftkommunar skulle få 3 milliardar mindre i rammetilskot. No skal kommunane trekkjast mindre på grunn av lågare straumprisar.

Det skriv NRK.

I september varsla regjeringa at kommunar og fylkeskommunar med store kraftinntekter på grunn av høge straumprisar ville få 3 milliardar kroner mindre i rammetilskot. No som straumprisane er lågare enn det som då vart anslått, vil likevel ikkje kommunane tene like mykje. Derfor blir budsjettkuttet mindre.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Dette er svært gledeleg for både folk, bedrifter og mange kommunar i Noreg, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NRK.

Gjelsvik seier kommunane framleis er forventa å bidra ekstra i ein situasjon med store meirinntekter på grunn av høge straumprisar.

– Men trekket må stå i eit rimeleg forhold til dei meirinntektene ein faktisk kan realisere, seier Gjelsvik.

Etter det NRK kjenner til, vil alle ramma kommunar og fylkeskommunar få tilsend eit brev om dette i løpet av onsdag.