Kraftig trafikkvekst i telenettet

Vi snakkar meir i mobil og sender fleire SMS under koronakrisa. Trafikken i Telenors nett har auka kraftig sidan koronasmitten kom til i Noreg.

Heile 80 prosent av norsk teletrafikk går gjennom Telenors nett og dei siste par vekene har Telenor målt ein kraftig trafikkvekst.

Mobil taletrafikk har auka med 50 prosent, medan mobildata har hatt ein vekst på 25 prosent i periodar, opplyser Telenor i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

Internett på fast breiband har hatt ein trafikkvekst på 30 til 40 prosent på dagtid. Forklaringa er auka bruk av video, Netflix, YouTube, NRK og videokonferansetenester. Samtidig har vi sendt 22 prosent fleire SMS enn vanleg.

Ein stor del av denne veksten kjem av at styresmaktene bruker SMS i kommunikasjon med innbyggarane i landet, ifølgje Telenor.

SMS-trafikken ligg ordinært på mellom 16 og 18 millionar meldingar, men no har trafikken auka til mellom 20 og 22 millionar meldingar.

– Nettet toler denne ekstra belastninga. Vi er godt rusta for ytterlegare vekst, seier administrerande Petter-Børre Furberg direktør i Telenor Noreg.

(©NPK)