Anlegg for lakseoppdrett med spesialbåtar for fiskeoppdrett utanfor Hitra, på trøndelagskysten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

KPMG:– Mindre til havbruks- og fylkeskommunane

KPMG meiner regjeringas forslag om produksjonsavgift gir meir pengar i kassen til staten og mindre til distrikta.

KPMG har gjort berekningar på effektane av den føreslåtte produksjonsavgifta for havbruksæringa. Dei meiner forslaget vil føre til ein reduksjon i inntektene for havbruks- og fylkeskommunane, skriv ilaks.no.

For åra 2020 og 2021 vil reduksjonen vere på 50 prosent i forhold til kva kommunane får om dagens ordning blir vidareført. Frå 2022 og framover vil reduksjonen utgjere omkrig 44 prosent, seier Pedro S. Leite, leiaren for KPMGs faggruppe for fiskeri og havbruk til ilaks.no

KPMG gjer merksam på at tala er foreløpige berekningar, og at tala difor må sjåast på som estimat.