Helsebyråd Beate Husa i Bergen orienterte måndag om koronasituasjonen i kommunen. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

Koronatiltaka i Bergen held fram éi veke til

Sjølv om smittetala fell, blir det ingen lette i koronatiltaka i Bergen før tidlegast neste veke. Helsebyråden forstår at folk er skuffa.

Koronatiltaka i Bergen kjem til å vare til og med 6. desember, sa helsebyråd Beate Husa (KrF) på ein pressekonferanse måndag.

– Vi har komme godt i gang med å slå ned smittebølgje nummer to, og det er gledeleg, men vi er enno ikkje i mål, seier Husa og legg til at ho er imponert over innsatsen til bergensarane.

Artikkelen held fram under annonsen.

Men det er framleis fare for at smitten stig raskt dersom ein opnar opp igjen for tidleg, seier Husa.

– Vi har stor forståing for at både innbyggjarar og næringsliv i dag er skuffa over at det ikkje blir gjort nokon særlege oppmjukingar, men smittetala er framleis høge, og tiltaka har tydeleg effekt på smittespreiinga, seier helsebyråden.

Trenden er snudd

Smittetrykket er no på like stort som under utbrotet i september. Det siste døgnet er det registrert 18 nye koronasmitta byen, noko som er fem færre enn snittet den siste veka.

Til samanlikning vart det til dømes registrert rundt 90 daglege smittetilfelle fleire dagar tidlegare i månaden.

– Vi har dei siste tre vekene snudd ein skarpt stigande vekst i smittetala til ein heilt tydeleg nedgang, som vi håpar held like tydeleg fram den kommande veka, seier Husa.

Varslar «mellomting»

Ho antydar at det truleg kan komme lette neste veke og fortel at byrådet skal konkludere før helga.

– Klarer vi å få ei god etterleving også denne veka, og framleis nedgang i tala, vil vi kunne lette på tiltaka. Samtidig må vi vere førebudde på at vi må ha tiltak gjennom vinteren, men då forhåpentlegvis ikkje dei strengaste tiltaka.

– Frå byrådet si side vil det ikkje vere aktuelt å gå rett tilbake til dei nasjonale tiltaka frå og med måndag, men leggje seg på mellomting.

Artikkelen held fram under annonsen.

Bergen innførte relativt strenge koronatiltak 5. november. Mellom anna er det forbod mot festar med meir enn fem deltakar, inkludert dei som bur i heimen. I tillegg er det munnbindpåbod på offentlege stader der det ikkje er mogleg å halde éin meters avstand, og skjenkjestopp frå klokka 21.30.

(©NPK)