Kommunalminister Nikolai Astrup (H) seier at regjeringa vil stille opp for kommunane. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / NPK

Koronatapa i kommunane berekna til 14 milliardar i år

Regjeringa anslår at kommunane vil tape 14,4 milliardar kroner på koronakrisa i år, men at dei samtidig vil spare 9,1 milliardar på lågare lønns- og prisvekst.

Dermed vil kommunane gå vel 5 milliardar kroner i minus totalt, ifølgje utrekningane. Regjeringa meiner dette allereie er dekt inn gjennom vedtekne tiltak på 6,5 milliardar kroner for kommunane.

Totalt blir det løyvd 2,1 milliardar kroner meir til kommunesektoren i budsjettet. Inkludert i denne summen er auka overføringar til fylkeskommunane på 1,5 milliardar kroner til å dekkje tapte billettinntekter frå kollektivtransport.

– Dei økonomiske konsekvensane for kommunesektoren av virusutbrotet er omfattande, men det er framleis svært usikkert kor store dei vil bli, skriv regjeringa i budsjettet.

SV: – Mørk dag for kommunane

Tidlegare har KS anslått tapet til kommunesektoren på grunn av koronakrisa til mellom 12,5 og 20 milliardar kroner i år.

SV har kravd strakshjelp til kommunane på 10 milliardar kroner, og leiar for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Karin Andersen (SV) meiner det regjeringa legg på bordet, langt ifrå er nok.

– Dette er ein mørk dag for norske kommunar. Regjeringa opptrer fullstendig uansvarleg overfor eit kriseramma Kommune-Noreg, som manglar milliardar for å unngå oppseiingar og kutt, seier ho til NTB.

Astrup: – Skal stille opp

I det reviderte budsjettet bereknar regjeringa at kommunesektoren har hatt meirutgifter på om lag 3,6 milliardar kroner knytt til virusutbrotet. Det blir òg at anslått gebyrinntektene til kommunane, til dømes frå barnehagar og SFO, er redusert med 5,5 milliardar og at skatteinntektene er berekna å falle med 5,3 milliardar. Totalt altså 14,4 milliardar.

Men regjeringa bereknar òg at vesentleg lågare lønns- og prisvekst vil gi kommunesektoren 9,1 milliardar kroner meir å rutte med.

− Vi veit at virusutbrotet har ført til auka utgifter og reduserte inntekter i mange kommunar. Derfor har eg vore heilt tydeleg på at staten skal stille opp for kommunane ved å ta ein stor del av rekninga, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i ei pressemelding.

(©NPK)