Konfliktrådet tek opp att meklingsmøte – på nett

Meklarane i konfliktrådet er igjen tilgjengelege for å bidra til å løyse konfliktar, men no på telefon og nett.

Meklingsaktiviteten vart sett på pause som følgje av koronautbrotet. Sidan då har Konfliktrådet utvikla digitale løysingar for mekling. Tysdag trer tilbodet i kraft, opplyser Konfliktrådet i ei pressemelding.

– I desse krevjande tidene kan konfliktar lett oppstå. Då er det ekstra viktig at konfliktrådet kan tilby alternative meklingsmøte trass i unntakstilstanden vi er i, og som vi ikkje veit kor lenge varer, seier direktør Christine Wilberg i Konfliktrådet.

Mekling er gratis og blir tilbode av tolv konfliktråd landet over.

(©NPK)