Nabokranglar er ein av dei store kategoriane som hamna i Konfliktrådet i fjor. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Konfliktrådet er bekymra over nedgang i talet på saker

Som følgje av koronapandemien hadde konfliktråda 394 færre saker i fjor enn året før. Det gjer Konfliktrådet bekymra.

I fjor fekk Konfliktrådet 6.188 saker, ein nedgang på 6 prosent frå 2019. Nedgangen gjeld både sivile saker, straffesaker, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff, opplyser Konfliktrådet i ei pressemelding tysdag.

Dei meiner færre politimeldingar som følgje av koronapandemien er årsaka til noko av nedgangen.

1.260 valdssaker vart melde inn 2020 og utgjer dermed 23 prosent av sakene. 290 av sakene omhandlar vald i nære relasjonar, noko som er ein auke frå tidlegare år.

Også økonomiske konfliktar/kriminalitet (594 saker), tjuveri (528), skadeverk (454), nabokonfliktar (418), truslar (307) og omsynslaus åtferd (290) er store sakskategoriar.

61 ungdommar vart dømde til ungdomsstraff, medan 451 har fått ungdomsoppfølging. Dei hyppigaste lovbrota dreier seg om truslar, vald, seksuallovbrot og narkotika.

(©NPK)