Kompensasjonsordninga for næringslivet blir forlengd

Regjeringa forlengjer kompensasjonsordninga for næringslivet med fire månader.

– Uvissa er framleis stor, og dei små og store jobbskaparane våre treng føreseielegheit. I det som vi håpar vil vere den siste fasen i pandemien, vil ein nedtrappa versjon gi sterkare insentiv til å auke den økonomiske aktiviteten, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Når vi ser målstreken, må vi skape insentiv for aktivitet og ikkje passivitet, legg ho til.

Fristen var opphavleg sett til 1. juli, men no vil ordninga vare fram til 1. november. I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringa derfor foreslå å målrette ordninga mot bedrifter som har hatt størst omsetningsfall.

Næringsministeren peikar på at nokre næringar vil bli prega av gjenståande smitteverntiltak. Det kan òg komme nye, lokale smitteutbrot

86 prosent av bedriftene som har fått kompensasjon fram til no, er småbedrifter med mellom 1 og 49 tilsette.

SMB Norge, som er ein interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter, ønskjer forlenginga velkommen.

– Vi er naturleg nok fornøgde med at regjeringa anerkjenner behovet til SMB-sektoren for føreseielegheit i ei svært krevjande tid, og at dei vel å utvide denne svært viktige ordninga, seier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge til NTB.

Han peikar på at det vil ta lang tid før ting normaliserer seg og meiner at tiltaka må vare så lenge det er behov – også utover 1. november dersom nødvendig.

(©NPK)