Ein nNy rapport viser at norske kommunar må ut med minst 60 millionar kroner ekstra årleg for vegar fylka har gitt frå seg ansvaret for. Foto: Andrea Øien Sæverud / NPK

Kommunane betaler dyrt for vegar fylka har gitt frå seg ansvaret for

Ein ny rapport viser at norske kommunar må ut med minst 60 millionar kroner ekstra årleg for vegar fylka har gitt frå seg ansvaret for.

Til saman er 324 kilometer veg og 82 kilometer gang- og sykkelveg omdefinert frå fylkesveg til kommunal veg dei ti siste åra, ifølgje ein fersk rapport utarbeidd av Norsk Kommunalteknisk Forening, som NRK viser til.

– Det er grunn til å rope varsku når ein får fleire oppgåver og fleire kilometer å halde ved like utan at meir midlar følgjer med, seier administrerande direktør Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening, til kanalen.

Foreininga representerer alle norske kommunar når det gjeld vatn, veg og bygg.