Alpinanlegga kan ikkje flytta på seg alt etter kor snøen er og er derfor meir sårbare for klimaendringane. Foto: Halvard Alvik / NTB / NPK

Klimaendringane truar skileiken

Det vert mindre snø i heile Noreg. Alpinanlegga og den lokale skileiken er trua.

Forskarar ved Vestlandsforsking og Meteorologisk institutt har sett på kva konsekvensar klimaendringane får for naturbasert reiseliv. Ei av utfordringane er at det vert færre snødagar i heile Noreg. Det er eit problem for alle snøavhengige aktivitetar, men forskarane meiner toppturane og breturismen er mindre trua på kort sikt. Dei kan tilpassa seg ved til dømes å endra på rutene.

Det er meir kritisk for skileiken i lågtliggjande område. Dei fleste av oss vil få færre moglegheiter til å stå på ski lokalt framover. Noreg har rundt to hundre alpinanlegg og mange av desse kjem truleg til å få problem fram mot 2050.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Dei mest utsette anlegga er i lågareliggjande strøk, spesielt på Vestlandet. Dette er ofte små anlegg som ikkje er veldig viktige med tanke på turisme, men dei kan vera viktige for lokalsamfunn, seier klimaforskar Halvor Dannevig til Cicero.

(©NPK)

Å kunna gå på ski der ein bur kjem til å bli meir uvanleg dei neste tiåra. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK