Frå 1. juli er alle stillingsnemningar for tilsette i Vestland fylkeskommunen kjønnsnøytrale. Foto: Anbjørn Holme

Kjønnsnøytrale titlar for alle tilsette i Vestland fylkeskommune

Fylkestinget i Vestland har vedtatt å innføre kjønnsnøytrale stillingsnemningar for alle tilsette i Vestland fylkeskommune.

Frå 1. juli 2021 er alle stillingsnemningar for tilsette i Vestland fylkeskommunen kjønnsnøytrale, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

Det betyr blant anna at tittelen fylkesrådmann blir byta ut med fylkeskommunedirektør.

I pressemeldinga seier fylkesordførar Jon Askeland at fylkeskommunen arbeider aktivt for å fremje likestilling og likeverd.

– Vi meiner det er eit viktig signal at dette også går fram av nemninga for den øvste ansvarlege leiaren i fylkesadministrasjonen.