Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) lovar at også løyvingane til Kyrkja vil bli justerte opp i det reviderte statsbudsjettet etter at prisveksten viser seg å bli mykje høgare enn det vart lagt til grunn i det opphavlege budsjettet.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Kjersti Toppe lovar meir pengar til kyrkjene i revidert nasjonalbudsjett

Den norske kyrkja ligg an til å tape 36 millionar kroner i år som følgje av den uvanleg sterke prisveksten. No lovar statsråd Kjersti Toppe (Ap) meir pengar.

Kyrkja har frykta at den auka prisveksten et opp budsjettmidlane frå statsbudsjettet, og at det skulle bli nødvendig å ty til sparekniv og oppseiingar. Men barne- og likestillingsminister Kjersti Toppe – som også er livssynsminister – kjem med ei roande melding til Vårt Land.

– Den ekstraordinære pris- og lønnsjusteringa som regjeringa har varsla i samband med revidert nasjonalbudsjett, vil også omfatte Den norske kyrkja, opplyser ho.

Artikkelen held fram under annonsen.

I ein e-post til avisa skriv Toppe at regjeringa gjer dette for å unngå ei utilsikta innstramming i dei prioriteringane som låg til grunn for 2023-budsjettet.

Prisveksten ligg an til å bli veldig mykje høgare enn det regjeringa la opp til i det opphavlege statsbudsjettet, og regjeringa vil derfor justere opp budsjettet på fleire område når det reviderte budsjettet skal leggjast fram før sommaren.

Kjersti Toppe opplyser til Vårt Land at sjølve nivået på kompensasjonen ikkje er fastsett.

(©NPK)