Årets første runde av kantslått startar i veke 21. Illustrasjonsbilde. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen.

Kantslåttsesongen er i gang

Første runde med kantslått startar i veke 21. Statens vegvesen ber folk om å vise omsyn.

Frå og med veke 21 startar kantslåtten på E6, E14, riksveg 706 og riksveg 70 frå Dovrefjell i sør til Verdal i nord.

Det skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dette vil vere den første runda med kantslått, den andre runda tar til i august.

Ifølgje byggjeleiar Torunn Haugen Sandvik skjer kantslåtten hovudsakeleg på natta mellom klokka 22.00 og 06.00 for å hindre trafikken minst mogleg. Det er likevel viktig at trafikantane viser omsyn og er merksame på dette arbeidet, seier ho,

– Tryggleiken for trafikanten og dei som arbeider er det aller viktigaste.

Haugen Sandvik understrekar at kantslått er eit viktig tiltak for trafikktryggleiken, slik at vegkantane ikkje blir overgrodde og hindrar sikt. Det er òg viktig for å fjerne kraftig vegetasjon og hindre spreiing av skadelege planter.

(©NPK)