Dette er ein artikkel for abonnentane våre

16. August 2019

Kanskje ein Kvamsøy-joker

Dagens heradsstyre har eit skjørt fleirtal for oppdrett ved Kvamsøy. Kva skjer etter valet?


Login HF