Dette er ein artikkel for abonnentane våre

31. August 2019

Kan påverka område og artar av stor verdi

Hindrar ferdsle, legg beslag på fiskeplassar og er skjemmande for turisme og friluftsliv. Slik vert det føreslegne oppdrettsanlegget ved Lausanakken omtala av kritikarane. Analysar syner negative konsekvensar i nærområdet.


Login HF