Kan bli leiartrio i Naturvernforbundet

Naturvernforbundet kan komme til å gå inn for to nestleiarar i staden for ein på landsmøtet sitt kommande helg.

Naturvernforbundet har sidan landsmøtet sitt i 2018 fått meir enn 10.000 nye medlemmer og har no over 35.000.

For å følgje opp denne veksten og styrkje posisjonen til Naturvernforbundets vil dei på landsmøtet kommande helg fremje ei vedtektsendring som opnar opp for at det blir valt to nestleiarar, heiter det i ei pressemelding frå forbundet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Bak forslaget frå sentral- og landsstyret om å utvide til to nestleiarar ligg det eit ønske om å styrkje leiinga.

Naturvernforbundet Hordaland har fremja forslag om Synnøve Kvamme som ein av dei to nye nestleiarane. Frå før er Truls Gulowsen innstilt som leiar og Pernille Hansen som nestleiar. Kvamme er 30 år, og kjem frå Granvin i Hardanger. Ho bur no i Bergen, der ho jobbar som fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland.