Dette er ein artikkel for abonnentane våre

23. August 2019

Justerer byggjegrense

Byggjegrensa langs sjøen er grundig vurdert og sikrar område mot nedbygging, meiner rådmannen, som likevel går med på nokre justeringar.


Login HF