22. april 2019

Meiner veg gjev grønt lys

Den forenkla gang- og sykkelvegen på Kvamskogen opnar for vidare utbygging. I alle fall om rådmannen får siste ordet.


16. April 2019

Trur lakselusproblemet er over om fem år

- Me må dokumentera at me er berekraftige, og folk flest må tru det, seier Geir Magne Knutsen i Bremnes Seashore AS.


12. April 2019

To jondølingar på MDG-liste

Vallista til Ullensvang MDG vart levert inn i aller siste liten.


12. April 2019

No stenger bassenga for godt

Neste skuleår vil all skulesymjing i Norheimsund og Øystese føregå i splitter nye lokale i Hardangerbadet.


12. April 2019

4G på Fonna

- Dette er veldig bra for tryggleiken, seier Åsmund Bakke, dagleg leiar i Folgefonni breførarlag AS.


11. April 2019

Hardangerskifer: - Anlegget kjem i konflikt med skipstrafikk

Steinleverandøren meiner eit oppdrettsanlegg ved Lausanakken kan koma i konflikt med planar om bruk av skipstransport.


11. April 2019

Oppdrettsplanar ved Lausanakken haustar sterke protestar

Oppdrettsplanane ved Lausanakken i Jondal vert ikkje møtte med stor entusiasme i lokalmiljøet. Fylkesmannen er skeptisk til flytting av oppdrettsfisk lenger inn i fjorden.


07. April 2019

Kappløp om tunnelpengar

Ordførar Jostein Ljones (Sp) trur fleire siklar etter rassikringskronene som er avsette til Tokagjelet.


05. April 2019

Tjuvstart for å koma i mål i tide

Arbeidet med oppgradering av Vikefjøra i Jondal er godt i gang, sjølv om kommunen enno ikkje har gjeve seg sjølv byggjeløyve.