24. Mars 2019

Vil satsa på Vassel, men får motstand

Vassel gard ynskjer betre kapasitet i form av mellom anna fleire hyttetomter og bryggje.


22. Mars 2019

Høg frivilligaktivitet i Jondal

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Jondal kommune har 65 aktive lag og foreiningar som årleg sørgjer for fleire tusen tiltak og aktivitetar for alle aldrar og på tvers av alle grendene. Frivilligsentralen koordinerer mange av tiltaka.


22. Mars 2019

Skeptisk til konkurransenekt

Jondal kommune skal ikkje driva eller eiga selskap som konkurrerer med Energiselskapet Hardanger AS (EH).


21. Mars 2019

Ønsker seg kortreiste turistar

- Me vil heller ha turistar frå Haugesund enn frå Beijing, seier Åsmund Bakke, leiar i Folgefonna Ecotoruism AS (FE).


20. Mars 2019

Fasar ut sentral på Torsnes

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Telenor Norge AS har vedteke å leggja ned sentralen på Torsnes 31. desember. Det vil ikkje verta gjort feilretting på denne frå 1. mai.


19. Mars 2019

Tryggare kår i Hestahagen

Rassikringa kloss i fem bustadeigedomar i Hestahagen er snart fullført.


18. Mars 2019

Jondal best igjen

Jondølingane tok nok ein gong innersvingen på kvemmingane i Vis med avis-tevlinga.


17. Mars 2019

Byrja på feil stad

Eit sel på Fjellstøl i Jondal vart godkjent, men bygginga starta på feil stad. Den nye plasseringa framkallar innvendingar.