14. desember 2019

Legg føringar for kvardag og fest i nye Ullensvang

Onsdag vert det fyrste ordinære møtet i kommunestyret i Ullensvang avvikla i Odda. Det fører truleg til mindre spelerom i samband med giftarmål i Jondal.


10. Desember 2019

– Lønsam for samfunnet, men ikkje straumkundane

Northconnect-kabelen er eit samfunnsøkonomisk lønsamt prosjekt, men vil auka dei norske straumprisane, konkluderer Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) med.


08. Desember 2019

Fekk møta dei med uflaks

Artist og jondøling Herborg Kråkevik (45) fekk sterke inntrykk av fattigdomen i Guatemala.


07. Desember 2019

Fryktar meir vedlikehald

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

På grunn av lite vatn i Stølsdalselva, som syter for drikkevatn til Jondal sentrum, måtte Jondal kommune mellom anna endra ein terskel for å leia vatnet betre mot inntaket til vassverket.


05. Desember 2019

Gav litt attende til dei frivillige

Jondal frivilligsentralen nyttar frivilligdagen til FN til å reisa på ein rundtur i kommunen med bilen full av konfekt.


05. Desember 2019

Smolt-nei på Torsnes


01. Desember 2019

Oppdrettskollegaer i Mowi protesterer mot Lausanakken-oppdrett

Naudsynte tiltak er fullt moglege på dagens område, meiner Mowi AS.


29. November 2019

Siste bank med klubba i Jondal

Slik er det Jondal kommunestyre endar. Ikkje med eit smell, men med økonomisk underskot, vimplar og håp om tak over sovande born.


27. November 2019

– Ikkje kapasitetsproblem på Jondal—Tørvikbygd

Ei ekstra ferje fire månader mellom Tørvikbygd og Jondal kan kosta over åtte millionar kroner i året. Prosjektleiaren seier difor nei til tiltaket.


26. November 2019

Bussrutene vert tilpassa ferja

Dei som reiser med buss over fjorden, slepp lange ventetider.


26. November 2019

Meiner det er grunnlag for oreigning

To grunneigarar vil ikkje sleppa Hardangerskifer AS til på nye område i steinbrotet, men kommunen støttar verksemda.


26. November 2019

Folgefonna skrumpar inn

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Ein brearm av Folgefonna har hatt størst tilbakegang i Noreg.