24. januar 2020

Hoem og Matre slo an i Kvam

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Biblioteket i Jondal hadde 960 besøk fordelte på 76 utlånsdagar i 2019. På dagtid vert biblioteket flittig brukt av skulen. Tilkomsten til biblioteket har vore dårleg sidan sommaren fordi skulen er under ombygging, fortel bibliotekar Astrid Holmefjord.


19. Januar 2020

Oterboom i Indre Hardanger

Observasjonar i Indre Hardanger tyder på at oterbestanden kan veksa.


19. Januar 2020

Veit enno ikkje korleis bresenteret kjem til å sjå ut

Kulturhusarealet ved Akkjerhaugen krympar, men tiltakshavaren ynskjer ikkje føringar for utsjånaden.


11. Januar 2020

– Ikkje farleg nok frå Sætveit til skulen

To skuleelevar i Jondal fekk i haust avslag på søknaden om gratis skuleskyss frå Sætveit., medan elevane i Sætveithagen har gratis skyss.