14. Juni 2019

Nærmiljøanlegg på Kysnesstrand snart realisert

Pengar er løyvde og avtale er på veg.


13. Juni 2019

Kongeprogrammet er klart

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Jarand (8) og Julia (8) tek mot dei kongelege i Jondal.


13. Juni 2019

- Kan ikkje bryta avtale alt før samanslåinga

Framlegget om å droppa lokale fond i Ullensvang kommune får kritikk frå fleire jondalspolitikarar.


12. Juni 2019

Gir pengar til klatrevegg, nye instrument, turveg og tiltak mot gummiforsøpling

Sparebankstiftinga Hardanger drysser 1,5 millionar kroner over tiltak i Kvam og Jondal. Sjå heile lista her.


11. Juni 2019

Oppdrett pynta jondalsbrura

Takka vere Havbruksfondet kom Jondal kommune godt frå 2018.


09. Juni 2019

Vil gå mot intensjonsavtalen og droppa lokale fond

Ullensvang kommune bør ha eigne næringsfond med lokale styre, seier intensjonsavtalen mellom Jondal, Ullensvang og Odda. Slik vert det kanskje ikkje likevel.


09. Juni 2019

Skjenking til 02 i Ullensvang

Truleg kan jondølingane få skjenkt øl og vin til klokka 02 når dei vert del av Ullensvang kommune.


09. Juni 2019

Unge får meina i Ullensvang

Ullensvang kommune bør få eit eige kommunestyre for born og unge (BUK), slik Odda har hatt.


08. Juni 2019

Biletserie: Hardangerfjordtreffet

Sterke fargar og røynde doningar -og ein god del lyshåra kvinner i skjørt - er å sjå på Torsnes i helga.


08. Juni 2019

Haldis Bakke årets eldsjel

Prisvinnaren har lagt ned vel førti års iherdig innsats i lokalsamfunnet.


06. Juni 2019

Nye kyrkjelege kår i Jondal

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Når Odda, Ullensvang og Jondal kommunar slår seg saman til Ullensvang kommune 1. januar neste år, vert også dei kyrkjelege fellesråda i dei tre kommunane slegne saman.


04. Juni 2019

Renovasjon som før i 2020

Truleg held renovasjonsordninga fram som i dag i Jondal etter nyttår.


24. Mai 2019

Synest turistbåtbidrag er lite

Hardanger vil bidra med ein halv million til turistbåtruta. Ut frå ambisjonane og tydinga av sambandet er summen låg, meiner fylkesrådmannen.