– Bygging av biogassanlegg på Voss er strategisk viktig for BIR og i tråd med konsernstrategien, seier Aslak Sverdrup, styreleiar BIR og Borghild Lekve, konsernsjef BIR. Foto: BIR / NPK

Investerer 370 millionar biogasskroner på Voss

BIR skal byggje biogassanlegg på Voss. Investeringsramma for prosjektet er 370 millionar kroner.

– Biogassanlegget er ein framtidsretta måte for å behandle organiske ressursar lokalt og eit godt sirkulærøkonomisk tiltak. Dette blir det første biogassanlegget i Vestland fylke for behandling av matavfall frå hushald, seier styreleiar Aslak Sverdrup i ei pressemelding.

Konsernstyret i BIR vedtok investeringa 20. april 2023. Den totale investeringsramma på 370 millionar kroner inkluderer Enova-støtta og tomta.

Artikkelen held fram under annonsen.

– I dag sender vi matavfallet til eit anlegg i Rogaland. Ressursane som skal brukast for å skape biogass i anlegget på Voss er matavfall og kumøkk, og produkta vil bli biogass og biorest. Eit anlegg på Voss er derfor ideelt til formålet med god tilgang til råstoff, lokal produksjon av høgverdig biogass og lokal bruk av bioresten på ein sirkulær måte, seier Sverdrup.

BIR skal bygge biogassanlegg på Bjørkemoen i Voss herad. Foto: BIR / NPK

Bioresten kan nyttast til å skape fôrprodukt, gjødselprodukt og andre aktuelle bioprodukt. Biogassanlegget vil slik sett vere ein avgjerande byggjestein i ein framtidig biopark på Bjørkemoen på Voss, seier konsernsjef Borghild Lekve:

– Anbodsprosessen for den prosesstekniske delen av anlegget er over og tildelinga av kontrakt er like om hjørnet. I konkurransen har BIR spesielt vektlagt ønsket om å produsere høgverdig biogass. Kravet til biogjødsla som blir produsert er at det skal vere reinare enn kravet i dagens regelverk. Det har også vore viktig for oss å sikre god lønnsemd i prosjektet over tid, seier Lekve.

(©NPK)