Dette er ein artikkel for abonnentane våre

26. Mai 2019

Ingen frå Kvam på seminar

Kvifor deltok ingen frå administrasjonen på Hardangerfjordseminaret dersom Kvam herad manglar akvakulturkompetanse?


Login HF