Torsdag føremiddag tok det fyr ved ein komfyr i ein bustad i Øystese. Foto: Eline Sandnes Fosse

Brann i bustad i Øystese

Naudetatane rykte torsdag føremiddag ut til ein brann i ein bustad nedanfor Bjørketeigen på Vavollen i Øystese. Det var ingen synlege flammar, og røykdykkarar vart sende inn i huset for kontroll. Dei sløkte brannen.

Tre personar var i leilegheita. Dei kom seg ut sjølve før politiet og brann- og redningstenesta kom til staden. Alle var medvitne. Dei har vorte undersøkte av ambulansepersonell. Det er ingen teikn til at dei er skadde, fortel politibetjent Ørjan Linga.

Det vart raskt konstatert at det ikkje var folk i dei andre leilegheitene i bygget.

Linga fortel at flammane har oppstått i ein komfyr. Berre området rundt komfyren har vorte skadd av flammane.

Politiet har starta etterforsking med vitneavhør og undersøking av området.

Det har vore ein del røyk i huset, og denne er ventilert ut, melder 110 Hordaland.

Foto: Eline Sandnes Fosse