Ap-leiar JOnas Gahr Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum legg fram regjeringsplattforma utanfor Hurdalssjøen Hotell. Foto: Torstein Bøe / NTB / NPK

Hurdalsplattforma: Det samla skatte- og avgiftsnivået på inntekter skal haldast uendra

Arbeidarpartiet og Senterpartiet vil halde det samla skatte- og avgiftsnivået på inntekt uendra og redusere elavgifta og drivstoffavgifta.

Regjeringsplattforma inneheld òg eit løfte om å halde selskapsskatten på 22 prosent. Den nye regjeringa skriv at dei ønskjer å gjere formuesskatten meir rettferdig, ved å auke skatten for personar med store formuar, medan botnfrådraget blir auka.

Inntektsskatten for dei med inntekter under 750.000 kroner skal senkast, medan dei over skal få auka skatt.

Både fagforeiningsfrådraget og pendlarfrådraget skal aukast. Det førstnemnde frådraget skal etter planen doblast.

(©NPK)