Dette er ein artikkel for abonnentane våre

08. August 2019

«Håplause» elevar gjer framgang


Lektor og spesialpedagog Solveig Buvarp Nyborg i Tørvikbygd har røynt at elevar som var avskrivne av skuleverket i fleire år, no lærer seg grunnleggjande ferdigheiter med det som vert kalla nyborgpedagogikk.


Login HF