Høgare gebyr i 27 av 47 samanslåtte kommunar

Forbrukarrådet har gjort ein gjennomgang som viser at gebyra har gått opp i 27 av 47 samanslåtte kommunar, og dei ber no om strengare kontroll av kommunane.

– Dette var dårlege nyheiter. Presiseringar i kommunelova og samanslåing av kommunar har ikkje hjelpt. Vi vil derfor få på plass ein mykje strengare kontroll med at kommunane ikkje tek seg betre betalt enn dei har lov til, seier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukarrådet.

Gjennomgangen deira av 47 samanslåtte kommunar, viser at avgiftsnivået har gått opp i 27 av dei.

Nye Drammen kommune blir trekt fram som døme, og der kostar det no 10.000 kroner meir å søkje om byggjeløyve enn det gjorde før samanslåinga.

Gebyret i Drammen er nær tre gonger så høgt som det var for ein gjennomsnittskommune i fjor, ifølgje Forbrukarrådet.

– Å behandle ein byggesøknad er ei standardoppgåve, og prisen burde vere temmeleg lik over heile landet. Det kan vere grunnar til ein viss prisforskjell. Nokre kommunar subsidierer behandlinga, medan andre har meir kostnadskrevjande prosessar, seier Vie.

Forbrukarrådet seier dei hadde rekna med at avgiftene skulle gå ned, ikkje opp, då kommunar vart samanslått i kommunereforma.

– Det går i heilt feil retning av det vi hadde forventa, seier ho til NRK.

(©NPK)