Kvam herad, her representert av Kvam rådhus, har aldri hatt meir smitte enn no — som venta.

— Høgare enn nokosinne

Til og med onsdag hadde 121 fått påvist koronasmitte med PCR-test i Kvam denne veka.

Attåt desse har 59 fått påvist smitte med snøggtest. Nokre av desse skal PCR-testast.

Det melder Kvam herad fredag ettermiddag.

Artikkelen held fram under annonsen.

— Smittenivået er no det høgaste det har vore gjennom heile pandemien. Dette er også venta, fordi omikronvarianten er meir smittsam og det har vorte lempa på smitteverntiltaka. Omikronvarianten gjev mindre alvorleg sjukdom og vaksinen hjelper òg, slik at tiltaka no er ytterlegare letta, skriv heradet.