Også møtet i desember vart avvikla utan tilhøyrarar. Her er Gard Folkvord (Ap) på talastolen. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

HF strøymer «lukka» møte

Kommunestyremøtet i Fjordahallen i Kinsarvik 27. januar vert ikkje ope for publikum.

Det opplyser kommunesekretær Ragnvald Joakimsen i Ullensvang kommune. Det er avklara med kommuneoverlegen at ein ikkje kan sleppa inn utanforståande av di hallen ikkje har fastmonterte sete.

Møtet kan du i staden følgja direkte på heimesida til HF frå klokka 9. På saklista står mellom anna samfunnsdelen av kommuneplanen, fritak frå skjenkjegebyr og nye føringar for bruk av det kommunale næringsfondet.