Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad stadfestar at Helsedirektoratet foreslår nokre justeringar i koronatiltaka. Her er han under ein tidlegare pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Helsedirektoratet tilrår justeringar i koronatiltaka

Tiltaka for å få ned smitten har hatt så god effekt at det no er på tide å gjere justeringar, meiner Helsedirektoratet. Regjeringas svar kjem seinare måndag.

Pilene peikar i riktig retning. Dei strenge tiltaka som vart innførte før jul og vidareført inn i det nye året, har hatt god effekt – ikkje berre lokalt i enkeltkommunar, men i heile landet. Derfor har Helsedirektoratet tilrådd «nokre justeringar» i smitteverntiltaka, stadfesta assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad då han vart intervjua på NRKs Nyheitsmorgon måndag.

– Tiltaka var meinte å vere ekstra kraftige nokre veker inn i det nye året. Så er det no behov for nokre justeringar. Det er fordi vi no har mykje betre oversikt. Det var veldig uoversiktleg, men no avteiknar det seg eit mykje tydelegare bilete, seier Nakstad.

Fram til laurdag førre veke registrerte Folkehelseinstituttet 2.357 smittetilfelle mot 3.476 på same tid siste veke, med andre ord 1.119 færre tilfelle. Både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger opplever no ein dalande smittetrend, viser utrekningar NTB har gjort.

– Det ser positivt ut så langt, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB søndag.

Truleg klart i dag

Om dei noverande tiltaka og tilrådingane skal forlengjast, blir kjent måndag når statsminister Erna Solberg (H) orienterer i Stortinget om handteringa til regjeringa av koronapandemien. Ho held seinare måndag ettermiddag pressekonferanse, der det truleg blir klart om det blir lettar og endringar i restriksjonane.

Dei svært inngripande smitteverntiltaka – kraftige innskrenkingar i folks moglegheiter til sosial aktivitet, nasjonalt skjenkeforbod og raudt nivå på alle ungdoms- og vidaregåande skular – skal revurderast. I mange kommunar med låg smitte, er motstanden stor.

Fleire folkerike kommunar som i lang tid har slite med å få ned smittetrykket, opplever at utviklinga går riktig veg.

Framleis strenge tiltak

At tala i heile landet går ned, rettferdiggjer at det vart innført så strenge, nasjonale tiltak, meiner Nakstad, som antydar at vi framleis truleg kjem til å måtte leve med relativt strenge restriksjonar ei god stund til.

– Vi kan ta utviklinga som ein god motivasjon. Det vi har gjort no, og det folket har gjort i jula, med å avgrense sosial aktivitet, at vi ikkje kan vere så mange saman i forsamlingar og tiltaka mot importsmitte, ser ut til å ha hatt god effekt. Det gir oss motivasjon til å stå på litt lenger, så vi klarer å ta smitten ordentleg ned, seier han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog heller kaldt vatn i blodet på dei som ønskjer god drikke i glaset når dei besøkjer den føretrekte skjenkestaden sin.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er veldig gledeleg at vi har ein nedgang i smittetala. Det er framleis uviss kor stabil han er, og situasjonen er framleis såpass alvorleg at det er ønskjeleg å halde oppe nasjonale tiltak på enkelte område, som skjenkestopp. Ut frå ein smittevernståstad er nok servering av alkohol av stor betydning for ei eventuell smitteutbreiing, sa han søndag til NTB.

(©NPK)