Helse Fonna går ut av gul beredskap etter ein krevjande periode

Helse Fonna går ut av beredskap etter fleire veker med svært høgt trykk. Føretaket gjekk først i grøn og seinare til gul beredskap.

– Eg vil takke lærarar og medarbeidarar for innsatsen den siste månaden. Utan dei hadde vi ikkje komme oss gjennom desse vekene så godt som vi gjorde, seier administrerande direktør i Helse Fonna Olav Klausen i ei pressemelding.

Helse Fonna administrerer sjukehus og institusjonar i Haugaland, Sunnhordland og Hardanger.

Artikkelen held fram under annonsen.

Stor pågang på akuttmottaket, mykje smitte og høgt sjukefråvær blant tilsette gjorde at føretaket gjekk i gul beredskap.

– Det er framleis mange smitta pasientar, men på langt nær så mange som for nokre veker sidan. Det er også færre intensivpasientar og sjukefråværet har gått ned. Derfor går vi no ut av beredskap, seier Klausen og understrekar at dei framleis følgjer situasjonen tett.

(©NPK)