Oversikt over strekninga Arna-Stanghelle. Skjermdump frå Statens vegvesen.

Held fram førebuande arbeid på E16

I forslaget til statsbudsjett for 2024 er det sett av om lag 300 millionar til å halde fram det førebuande arbeidet for på den rasutsette strekninga E16 Arna- Stanghelle.

– Ny E16 og ny Vossabane på strekninga Arna–Stanghelle er viktig for gjere både framkomme og trafikksikkerheita betre på hovudferdselsåra aust for Bergen. Ambisjonen til regjeringa er å gjennomføre prosjektet. I 2024 prioriterer vi difor midlar til å vidareføre førebuande arbeid og til å gjere prosjektet klart til anleggsstart, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i ei pressemelding.

I den siste kostnadsvurderinga er det lagt til grunn ein samla kostnad på over 30 milliardar kroner for prosjektet. Vegdelen er føresett delvis bompengefinansiert.

Artikkelen held fram under annonsen.

Statens vegvesen har ikkje starta på arbeidet med bompengeproposisjonen.

Regjeringa kjem til å vurdere vidare framdrift for fellesprosjektet i arbeidet med ny Nasjonal transportplan, som blir lagt fram våren 2024, skriv dei i pressemeldinga.

(©NPK)