Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Drøftar skjerpa tiltak tysdag: Heimeundervising eller raudt nivå i Ullensvang

Sjølv om ingen nye smittetilfelle er melde måndag, strammar Ullensvang kommune truleg inn tiltaka.

18 er i i isolasjon og 46 i karantene i kveld. Nokre av dei smitta har ukjend smitteveg, opplyser kommunen i ei pressemelding. Dagen er den fyrste utan nye smittetilfelle sidan utbrotet starta og kommunen greip til lokale åtgjerder sist veke.

Likevel innfører kommunen nye tiltak. Kommunestyret skal møtast på nett tysdag morgon for å drøfta vidareføring og utviding i form av ei forskrift.

Både barnehagar og skular vert i denne flytta til raudt smittevernnivå denne veka. Barnehagane kjem på raudt nivå onsdag og får redusert opningstid. Også 1.–4 klasse er på raudt nivå frå og med onsdag. 5.–10. klasse får fri tysdag og heimeundervising frå og med onsdag.

Skulefritidsordninga kjem på raudt nivå frå og med onsdag, og vaksenopplæringa skal tilby nettundervising.

Framleis vil påbodet om munnbind gjelda i butikkar og offentlege rom der ein ikkje kan halda stor nok avstand, opplyser ordførar Roald Aga Haug. Tiltaka kan vara til og med sundag.