Reiselivet er det området der samarbeidet mellom Sogn Regionråd, Hardangerrådet og Voss er kome lengst. Her frå Flåm.Foto: Vidar Knai / NTB / NPK

Hardingar og sogningar saman mot Bergen

Sogn regionråd, Hardangerrådet og Voss vil samarbeida for å styrkja indre delar av Vestland og hindra at Bergen blir for dominerande i det nye fylket.

– Me ser at me har mange felles interesser innan reiseliv, næringsliv, kraftproduksjon og innan typiske industriområde i Odda, Ullensvang, Høyanger og Årdal. Landbruket er likt, og me har store fjellområde med like utfordringar, seier leiar Ivar Kvalen i Sogn regionråd til Sogn Avis.

Han meiner det også er mogleg å bli meir samkøyrde innan utdanning og samferdsle, sjølv om det der kan vera konkurranse.

Førebels har regionane berre hatt eit felles møte. Reiselivet er ifylgje avisa det området der samarbeidsplanane er komne lengst. Kvalen har store ambisjonar for næringa.

– Me har komne langt med FjordNorge-satsinga, og det skal me leggja meir trykk på når koronaen slepper taket. Sogn og Hardanger skal blir det flottaste reisemålet i Noreg, seier han og lovar endå betre opplevingar.

Målet hans er på sikt å samla reiselivsnæringa i Sogn, Voss og Hardanger under ein paraply i form av eit meir formalisert samarbeid.