Dette er ein artikkel for abonnentane våre

17. August 2019

Har fleire kandidatar enn folketala tilseier

Jondal og Ullensvang er "overrepresenterte" på vallistene ut frå folketalet.


Login HF