Både frivillige lag og organisasjonar og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus kan søkje tilskot i ordninga. Foto: Ørn E. Borgen / NTB / NPK

100 millionar til barn og unge

Lotteri- og stiftelsestilsynet har no opna andre søknadsrunde for tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Formålet med ordninga er å leggje til rette for at fleire barn og unge kan delta i fysisk aktivitet. Lotteri- og stiftelsestilsynet, som forvaltar ordninga, kan gje tilskot til prosjekt eller dekking av eingongsutgifter. Både frivillige lag og organisasjonar og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus kan søkje tilskot i ordninga, som inkluderer alt frå organisert idrett til eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som til dømes friluftsliv.

Målgruppene for ordninga er barn og ungdom frå 6–19 år i familiar med vedvarande låginntekt, og jenter frå 6 til 19 år med minoritetsbakgrunn. Ein ønsker også å nå jenter i denne aldersgruppa i samanhengar der jenter er underrepresenterte eller opplever særlege barrierar. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil også gjerne nå personar med funksjonsnedsetjing i alle aldrar, og noverande og framtidige unge leiarar og trenarar opp til 26 år, som er jenter/kvinner, har funksjonsnedsetjing eller minoritetsbakgrunn.

Artikkelen held fram under annonsen.

I første søknadsrunde kom det inn nærare 1100 søknader, der det vart søkt om over 570 millionar kroner. Potten på 100 millionar kroner vart då delt mellom 250 søkjarar.

– Sjølv om ein god del søkjarar fekk avslag førre søknadsrunde, kan dei søkje på nytt denne runden. Vi håpar på mange søkjarar denne runden òg, seier avdelingsdirektør for frivilligstøtte i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Marianne Skjeldestad Hove, i ei pressemelding.

Søknadsfristen er 16. februar.

(©NPK)