Rådmann Ole-Jørgen Jondahl og kriseleiinga har i dag bestemt seg for å avlysa ei planlagd synfaring i Jondal i møtet i utval for samfunn, plan og næring onsdag, på grunn av det positive testsvaret som kom i dag. Både dette og andre politiske møte vert arrangerte på nett, som i Kvam. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

— Fyrste koronasmitta i Ullensvang

Eit positivt testsvar vart motteke av kommunen fredag. Truleg har den smitta fått det muterte viruset frå Storbritannia. Ingen spesielle tiltak vert innførte enno, men kommunen formanar alle med symptom om å testa seg.

Det opplyser Ullensvang kommune fredag ettermiddag.

Tilfellet heng saman med smitteutbrotet i Ulvik, og ein mistenkjer difor at det muterte viruset har kome til ullensvangarane, opplyser kommunen. Det vil ein vita om nokre dagar.

Reknar med fleire

Ordførar Roald Aga Haug seier til HF at kommunen reknar med at det vil verta fleire smitta, og at ein mistenkjer sterkt at i alle fall éin person til er råka av sjukdomen.

Roald Aga Haug (Ap), ordførar i Ullensvang kommune, reknar med fleire smittetilfelle mellom dei som er sette i karantene. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Den smitta personen er isolert. Fem andre er i karantene og to i ventekarantene. Det finst koplingar til andre kommunar, og kommunen har difor vore i kontakt med desse.

Førebels vert det ikkje innført spesielle tiltak, men kommunen ber alle med symptom om covid-19 om å testa seg og vera i karantene til dei eventuelt har fått negativt svar. Det er ikkje avdekt «smitteliner» til skular og barnehagar, som difor framleis vert opne.

I alt er 40 i karantene og to i ventekarantene fredag.

Artikkelen held fram under annonsen.

— Avlys!

Alle arrangement som samlar personar på tvers av kohortar, bør avlysast, oppmodar kommunen. Politiske møte komande veke vert avvikla på nett.

Barneidretten kan halda fram og vaksineringa i Tyssohallen går sin gang. Komande veke skal 110 vaksinerast, parallelt med at ein vaksinerer helsepersonell og gjev dei som fekk fyrste dose for tre veker sidan, dose nummer to. Komande veke er det varsla at det vert levert 192 nye dosar til kommunen.

Barneidrett, her i Jondal fleirbrukshall, kan halda fram. Foto: Bård Valvatne

— Kommunen si kriseleiing følgjer situasjonen tett og vil koma saman på kort varsel om smittesituasjonen utviklar seg. Innbyggjarar og næringsliv må vera budde på at lokale tiltak kan verta sette i verk på kort varsel, heiter det i pressemeldinga.