Fylkesordførarar går no samla ut og ber kunnskapsminister Guri Melby (V) om å avlyse eksamen i vidaregåande skule. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Fylkesordførarar ber Melby avlyse munnleg eksamen

Alle fylkesordførarar og fylkesrådsleiarar ber kunnskapsminister Guri Melby (V) om å avlyse munnleg eksamen i vidaregåande skule.

Fylkesordførarane møter Melby tysdag ettermiddag.

Berre éin fylkesordførar har ikkje skrive under på eit brev som er sendt til Melby, men Høgres fylkesordførar i Agder, Arne Thomassen, stadfestar overfor VG at han heller ikkje ønskjer at munnleg eksamen blir gjennomført.

Artikkelen held fram under annonsen.

Alle opplæringssjefane i fylke landa over er samde om at eksamen må avlysast sidan det blir for krevjande å gjennomføre, opplyser Trøndelag fylkeskommune i ei pressemelding.

Ein risikerer at svært mange elevar som til dømes må i ventekarantene, må ta eksamen på nytt. Det mest rettferdige og føreseielege for elevane som bur spreidd i alle kommunane i landet, ville vore om avgjerda vart teke samla for landet, meiner fylkesordførar Tore O. Sandvik i Trøndelag.

Skifte i tiltaksnivå, kombinasjonen av digital og fysisk undervisning og oppfølging på avstand, har tært på mange, seier han.

Måndag sa Melby at munnleg eksamen berre kan avlysast viss det er uforsvarleg smittevernmessig å gjennomføre. Manglande undervisning er ikkje nok.

Fleire kommunar har vurdert å avlyse munnleg eksamen, mellom dei Oslo. Men kommunane står ikkje sjølv fritt til å avlyse eksamen.

– Det er berre viss smittevernomsyn tilseier at eksamen kan avlysast, at det kan gjerast. Ein kan ikkje bruke opplæringssituasjonen gjennom året som grunn til å avlyse eksamen, sa Melby måndag.

(©NPK)