Kunnskapsminister Guri Melby (V) foreslår å gi 100 millionar kroner til fylkeskommunane til smittevernkostnader på vidaregåande skular. Foto: Jil Yngland / NTB / NPK

Fylkeskommunane får 100 millionar kroner til smittevern på vidaregåande skular

Fleire vidaregåande skular har gått frå gult til raudt nivå, og no foreslår regjeringa at fylkeskommunane skal få meir pengar til auka smittevernkostnader.

Ei kartlegging av kva fylkeskommunar som har hatt spesielt store kostnader under koronakrisa, bestemmer korleis dei 100 millionane skal fordelast.

– Regjeringa er oppteken av at fylkeskommunane som er hardast ramma, også skal få mest hjelp. Det er store forskjellar mellom fylka når det gjeld kor hardt ramma dei er av korona, og det er viktig at pengane hamnar der behovet er størst, seier kunnskapsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Regjeringa foreslår òg å kompensere friskulane med 50 millionar kroner for meirutgifter som følgje av covid-19-pandemien.

(©NPK)