Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp) håpar å bli enig med Ap og Sp om å redusere ferjeprisane. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Frp med nytt ferjeforslag

Framstegspartiet gir opp forslaget om å få halvert ferjeprisane allereie i år. I staden har dei lagt eit alternativt ferjeforslag på bordet.

Partiet har saman med Ap og Sp fleirtal i Stortinget. Alle tre ønskjer å få redusert ferjeprisane, men har enno ikkje vorte samde om nøyaktig korleis.

Frp fekk ikkje med seg dei to partia på forslaget om å umiddelbart halvere ferjeprisane, og dei kjem derfor med eit nytt forslag, skriv VG.

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonal budsjett med en forpliktende plan for nedtrapping av fergepriser, på både riks- og fylkesveier», heiter det.

Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi seier at han håpar Ap og Sp vil slutte seg til det nye forslaget.

– Vi held oppe forslaget, men vi klarer å lese signala. Ingen har signalisert så langt at dei vil støtte det. Derfor fremjar vi eit alternativt forslag, seier Limi.

Forhandlingane om krisepakken har den siste tida gått føre seg for fullt i Stortinget. Finanskomiteen skal etter planen leggje fram innstillinga si fredag.

(©NPK)