Viss du vil drive med hands on innovasjonsarbeid på skyen, har Skatteetaten jobben for deg. Foto: Skjermdump frå Finn.no

Framoverlente og svoltne arbeidstakarar er svært ettertrakta

Matprisane har gått opp den siste tida og færre har råd til mat – då er det bra at 230 arbeidsgivarar ser etter ein «sulten» medarbeidar.

– Poenget med ein stillingsannonse er at den skal tiltrekke seg dei rette søkjarane. Etterpå skal ein bruke kriteria i annonsen til å vurdere kandidatane. Då er det viktig at både dei som søkjer jobben og dei som lyser ut stillinga forstår det som står der, seier seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet til Nynorsk pressekontor.

Den 5. januar var det 561 stillingsannonsar på Finn.no kor ein såg etter ein «framoverlent» medarbeidar. 230 arbeidsplassar er svoltne på ein «sulten» medarbeidar, medan 197 arbeidsplassar ser etter deg som er «hands on».

Artikkelen held fram under annonsen.

Moteord

Så kva betyr desse orda – som så mange arbeidsgivarar vel å putte inn i stillingsannonsar. Veit bedriftene kva type arbeidstakar dei eigentleg ser etter?

– Nei, det trur eg ikkje. Eg mistenkjer at orda er kopiert av andre utan å tenkje på kva ein eigentleg treng i bedrifta si og korleis ein kan vise fram bedrifta på best mogleg måte i annonsen, seier Ims.

Han karakteriserer orda som såkalla moteord.

– Nokre veit kva moteorda betyr, medan mange andre brukar orda utan å forstå meninga i dei. Med slike ord som eigentleg ikkje har ei bestemt tyding kan dette forkludre tilsettingsprosessen og gjere at arbeidsgivaren ikkje får inn så mange relevante søknader som dei kunne fått med tydelegare språk.

Språkbruken er veldig viktig

Professor i sakprosa og ansvarleg for studieprogrammet Klart språk, Johan Tønnesson, ved Universitet i Oslo peikar på at stillingsannonsar formar søkjarane som les dei.

– Språket i annonsen listar opp ei rekke krav og kvalifikasjonar som arbeidsgivaren ser etter. Språkbruken i annonsen er veldig viktig på fleire måtar. Mellom anna vil dei som les teksten danne seg eit bilete av kva arbeidsgivaren ser etter – om dei søkjer og får stillinga vil dette biletet henge ved. Er det ein «sulten og framoverlent» medarbeidar det blir søkt etter vil truleg jobbsøkjaren streve etter å vere nettopp det, seier han til Nynorsk pressekontor.

Han stiller likevel spørsmål ved om dette er noko arbeidsgivarar eigentleg ønskjer seg i det lange løp.

– Eg meiner at det er ein fordel for ein arbeidsplass å kunne halde lenge på ein medarbeidar. Slik fleire annonsar er forma verkar det som at dei berre vil ha arbeidstakarane hos seg ein kort periode. Ser dei kanskje føre seg at medarbeidaren skal bli «sulten» på noko nytt etter kvart, spør han retorisk.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det kan vere vanskeleg å halde motivasjonen oppe viss du manglar mat i magen, men er du ein av dei som klarar det, kan du bli nybilseljar i Drammen. Foto: Skjermdump frå Finn.no

Mangfald

Tønnesson trekkjer òg fram eit anna poeng, som fleire kanskje gløymer når dei lagar stillingsannonsar.

– Mangfald burde vere noko å streve etter. På ein arbeidsplass treng ein ikkje berre einsretta folk som skal vere ekstremt på heile tida. I mange yrke kan det vere ein fordel med ein arbeidstakar som ikkje alltid er på, men som evnar å fordjupe seg i arbeidsoppgåvene, seier språkprofessoren.

Professor i sakprosa og ansvarleg for studieprogrammet Klart språk, Johan Tønnesson, ved Universitet i Oslo peikar på at stillingsannonsar formar søkjarane som les dei. Foto: Kjell Åsmund Sunde/ NPK

Han peikar òg på at fleire annonsar heller ikkje speglar korleis det verkelege livet er for mange yrkesaktive.

– I eit moderne familieliv er det òg venta at mannen brukar mykje tid på familien sin. Mange annonsar har ikkje tekstar som gir inntrykk av at arbeidsplassen er tilpassa dette livet. Ein kan ikkje direkte skrive at vi tilpassar oss henting av sjuke barn i barnehagen, men det er realiteten for mange no. Mange må sjonglere arbeidsliv og familie i større grad enn før.

(©NPK)