Når ein gjer arealinngrep i vassdrag er slike halvrøyr, såkalla halv-kulvert, det beste for fisken i vassdraget. At ein beheld den naturlege bekkebotnen betrar både levekåra og framkomsten for fisken. Foto: Morten A. Bergan/ NINA

Forskarar meiner vassdragsutforming hindrar god fiskeforvalting

Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her