Frå 15. februar blei det i praksis forbode å bruke blyhagl som ammunisjon i så godt som alle jaktsituasjonar. Illustrasjonsfoto: Erik Veigård / NTB / NPK

Forbod mot blyhagl

Frå no må jegerar bruke annan ammunisjon enn blyhagl i så godt som alle jaktsituasjonar.

Det blei frå 15. februar forbode å bruke blyhagl som ammunisjon på jakt i og i nærleiken av våtmark. I praksis må jegerar no bruke annan ammunisjon i så godt som alle jaktsituasjonar, skriv Miljødirektoratet i ei pressemelding.

– Sidan det er vanskeleg å vere sikker på om du er meir enn 100 meter frå våtmark, betyr forbodet at jegerar normalt ikkje kan bruke blyhagl på jakt i skog og fjell heller, seier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i pressemeldinga.

Artikkelen held fram under annonsen.

Bakgrunnen for regelendringa er at EU har vedteke eit forbod mot bruk av blyhagl i, og nærare enn 100 meter frå, våtmark.

I denne samanhengen blir våtmark definert breiare enn det vi vanlegvis tenkjer på når vi snakkar om våtmark. Dette gjer at det i praksis blir forbode å bruke blyhagl til skog- og fjelljakt, sjøfugljakt i område med grunn sjø, og alle former for jakt der jegeren er i rørsle.

Forbodet gjeld både det å skyte og bere med seg blyhagl i eller innanfor 100 meter frå våtmark. Det gjeld både for jakt og på skytebanar.

– Basert på det vi veit om skadeverknadene av bly, er det rett at blyammunisjon blir strengare regulert. Bly er svært helseskadeleg og det finst ingen trygg nedre grense for blyverdiar i blodet, seier miljødirektør Ellen Hambro.

(©NPK)