Det er koseleg å tenna opp bål når ein er på tur i skogen, men frå 15. april til 15. september blir det årlege bålforbodet i skog og utmark innført over heile landet. Det finst likevel rom for å kosa seg rundt eit bål om ein set seg inn i lokale lover og reglar. Mange stader finst det også eigne godkjende bålplassar der du kan gjera opp eld heile året Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Forbod mot bål i skog og mark frå torsdag

Å samlast ute rundt eit bål har vore viktig for mange under koronapandemien, men frå 15. april til 15. september blir det forbod mot å tenna bål i skog og utmark over heile landet.

Då tek det årlege bålforbodet til å gjelda. Målet med forbodet er å hindra skog- og lyngbrann.

Bålforbodet gjeld all utmark og omfattar skog, lyng, gras, snaufjell, holmar og strandområde, med unnatak av godkjende bålplassar fortel Norsk Friluftsliv i ei pressemelding.

Rom for skjønn

Organisasjonen legg til at reglane samtidig opnar for skjønn.

Er du blant dei som likar å kosa deg rundt varmen og flammane frå bålet, finst det likevel rom for å gjera opp eld om du set deg inn i lokale forhold og reglar.

– Reglane opnar for at ein kan gjera opp eld der det heilt klart ikkje kan medføra brann. Det kan vera der det framleis er mykje snø eller etter mykje nedbør. Mange kommunar har også lagt til rette for bålplassar som er godkjende for bruk heile året, seier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Sjekk vêret og lokale reglar!

Organisasjonen minner samtidig om at det i tørre periodar kan bli innført totalforbod mot å brenna bål.

– Sjekk difor alltid vêrtilhøva og dei lokale reglane på nettsidene til kommunen før du vurderer å tenna opp, oppmodar Lier.

Ho oppmodar alle til å halda fram å nyta naturen og minner om at våren også er ei fin tid å møtast ute utan bål.