Berre 6 av 10 har med seg nok utstyr til å møte uvêr på tur. Foto: Kristian Lie / NTB / NPK

For mange manglar viktig utstyr på fjellet

Påskefjella blir invadert av nordmenn dei komande dagane, men ei ny undersøking viser at berre 6 av 10 har med seg nok utstyr til å møte uvêr på tur.

I 2021 blei frivillige i Røde Kors Hjelpekorps kalla ut til 1773 søk- og redningsoppdrag, skriv Den Norske Turistforening i ei pressemelding. Det er det høgast registrerte talet nokon gong.

I ei ny undersøking gjennomført av Opinion for DNT og Raudekrossen, kjem det fram at 9 av 10 nordmenn meiner dei kan ta ansvar for eigen tryggleik på tur, men at berre 6 av 10 har med seg nok utstyr til å møte uvêr på tur.

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT seier dette er eit paradoks.

– Svært mange av oss meiner vi kan ta ansvar for tryggleiken vår på tur, samtidig innrømmer overraskande mange at dei nok ikkje har med seg det utstyret som trengst for å møte uvêr i fjellet – både for å hjelpe seg sjølve og andre.

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT ber folk ha med seg nok utstyr om dei skal på tur i fjellet. Foto: Peder Skjelten / NTB / NPK

Han minner turgåarar om å ha med seg ekstra klede, mat og drikke og utstyret som turen og terrenget krev, i tillegg til vindsekk, underlag, sovepose og spade for å klare deg ei natt ute. Hovudlykt og førstehjelpsutstyr er også ein sjølvfølgje.

– Skal du ferdast i terreng som er skredutsett må du ha skredsøkjar/mottakar, søkjestong og spade, seier Solvang.

Artikkelen held fram under annonsen.

(©NPK)