Ein refleks aukar sjansen for å bli sett i haustmørket. Fleire kvinner enn menn irriterer seg over fotgjengarar som ikkje bruker refleks. Foto: Fredrik Varfjell / NTB / NPK

Flest kvinner irriterer seg over fotgjengarar utan refleks

Seks av ti kvinner opplyser at dei blir irriterte når fotgjengarar ikkje bruker refleks. Berre tre av ti menn svarer det same, i ei ny undersøking.

Det kjem fram i ei undersøking gjennomført av Kantar for Trygg Trafikk og forsikringsselskapet Fremtind.

– Det er fleire tiltak som kan bidra til å redusere farlege situasjonar i mørket. Det eine er sjølvsagt at dei som går og syklar brukar refleks og lys og ser seg for, men her må òg bilførarane ta sin del av ansvaret, seier kommunikasjonsrådgivar Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

– Dårlegare sikt påverkar reaksjonstida, dermed må farten ned i område der du har dårleg oversikt. Som bilførar må du nesten forvente at mange fotgjengarar er lite synlege i mørket og kunne handle deretter, held ho fram.

I undersøkinga kjem det òg fram at åtte av ti kvinner svarer at dei er redde for å køyre på nokon i mørket, medan under seks av ti menn svarer det same.

– Eit anna interessant funn er at kvinner oppgir at dei ser dårlegare enn menn. Det er mogleg damene undervurderer sitt eige syn, eller at mannfolka overdriv sine eigne evner. Det vi veit, er at jo eldre vi blir, dess dårlegare blir synet, seier skadeførebyggjar Therese Nielsen i Fremtind.

– Den beste løysinga som er like enkel som ho er genial; bruk refleks, seier Nielsen.

(©NPK)