Vest politidistrikt merka ein markant auke i økonomisk kriminalitet frå 2021 til 2022. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Fleire melder inn nett-bedrageri til politiet

I årsstatistikken til Vest politidistrikt for 2022 kjem det fram at talet på melde bedragerisaker auka med 44 prosent frå 2021 til 2022.

Mange av desse meldingane gjeld kjøp og sal av varer og tenester på internett.

Totalt vart 27.895 lovbrot melde til politiet i Vest politidistrikt, og det er særleg talet på økonomisk kriminalitet som har hatt ein stor auke frå 2021 til 2022, kjem det fram i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Uttrykket «viss noko er for godt til å vere sant, så er det gjerne det» er framleis like aktuelt, seier seksjonsleiar Marthe Gaugstad Birkeland ved seksjon for etterforsking av økonomi, miljø og arbeidsmarknadskriminalitet.

Ho fortel at tradisjonelle bedragerisaker gjennom bank og kontant i større grad er erstatta av anonymiserte bedrageri.

– Digitaliseringa av samfunnet har skote fart under pandemien. Verktøya og kompetansen til å utføre bedrageri blir stadig betre, og kriminelle aktørar kan utføre kriminalitet medan dei sit heime i si eiga stove, forklarer Birkeland.

(©NPK)