Sjølvbetening har blitt vanlegare i daglegvarebutikkar. Ein del distriktsbutikkar vel å kombinera det med at kunden sjølv kan låsa seg inn i butikken. Foto: Fredrik Hagen / NTB / NPK

Fleire døgnopne daglegvarebutikkar i distrikta

Fleire daglegvarebutikkar i distrikta vert døgnopne med sjølvbetening.

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i Distrikts-Noreg. Det skal sikra at folk på små stadar har tilgang til ein daglegvarebutikk av god kvalitet.

Ei løysing som Merkur-prosjektet gjev støtte til er døgnopne butikkar med delvis sjølvbetening. Her kan kunden sjølv låsa seg inn og handla det dei ønskjer utanfor normal opningstid. Denne løysinga vart først testa ut i 2020. Etter det har ei rekkje butikkar kome til, og det er no 48 butikkar i landet som brukar denne teknologien.

Artikkelen held fram under annonsen.

– ­Den utvida opningstida har styrkt innteninga for butikkane, samstundes som kundane får eit betre tilbod. Det er spennande sjå at innovasjon i daglegvarebutikkar skjer i distrikta, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i ei pressemelding.

(©NPK)

Merkur-programmet skal sikra folk i distrikta eit godt daglegvaretilbod. Døgnopne butikkar har blitt ei populær løysing. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK