Det er ikkje berre på åkeren bøndene spreier møk i år.Illustrasjonsfoto: Kjell Herskedal / NTB / NPK

Fleire bønder reagerer på «møkatilbod» frå staten

Fredag aksjonerte Vestland bondelag mot tilbodet frå staten i jordbruksoppgjeret ved å spreie møk utanfor Høgres Hus i Bergen.

– Tilbodet regjeringa kom med var eit møkatilbod. Derfor får dei ein møkapakke tilbake frå oss. Dette er ikkje godt nok, seier Marianne Nordhus som er nestleiar i Vestland bondelag, til E24.

Bøndene reagerer på at det ikkje eingong blei forhandlingar i jordbruksoppgjeret.

– Vi legg ansvaret på Høgre og Erna Solberg, seier Sturle Minde, som er leiar i Sotra og Øygarden bondelag.

Ramma for tilbodet i jordbruksoppgjeret var på 962 millionar kroner. Det var under halvparten av kravet til bøndene på 2,1 milliardar kroner.

Støtte frå Sp

Senterpartiets fylkesleiar i Sogn og Fjordane, Sigurd Reksnes, meiner kravet til bøndene burde ha blitt innfridd – og legg på eit par milliardar kroner dei neste åra.

– Eg støttar bøndene fullt og heilt. Over tid vil det vere behov for fleire milliardar, å innfri kravet er berre eit første steg, seier han til NRK.

Reknes vil hente pengane ved prioriteringar i statsbudsjettet.

– Det er ikkje desse milliardane som velter tuene. Eg trur vi får plass til å sikre norske bønder utan å måtte sondere med noko anna. Norsk landbruk skaper store ringverknader og er god investering for framtida, seier Reksnes, som støttar aksjonane til bøndene rundt om i landet.

– Eg forstår bøndene veldig godt. Tilbodet som staten kom med, er langt frå kravet frå jordbruket. Frustrasjonen som har bygd seg opp over lang tid fekk ei full utblåsing, seier Reksnes.

Presse butikkjedene

Lokallagsleiaren vil også presse dei store norske matvarekjedene til å betale meir for landbruksprodukta.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Makta til kjedene her i landet må takast tak i, vi må vere villige til å gå handelsnæringa i saumane og gjere noko med dei som dikterer prisane for alle andre. Eg meiner matvarekjedene må pressast til å betale bøndene meir, seier Sigurd Reknes.

(©NPK)