Hardingen ved kai i Bergen i september 1986. Foto Harald Sætre

Fjordferja Hardingen freda

Eit sentalt kulturminne frå ferjeflåten er sikra når Vestland fylkeskommune mellombels har freda MF Hardingen sr.

Det er det første fartøyet som er mellombels freda av ein fylkeskommune etter at dette ansvaret vart overført frå staten til regionane i samband med oppgåveoverføringa i 2020. Det er framleis Riksantikvaren som gjer endeleg vedtak om freding.

– MF Hardingen sr. er eit verna fartøy av nasjonal verdi. Ferja har status som verna skip og har motteke offentlege tilskot til antikvariske tiltak. Det er også knytt stor offentleg interesse til dette verneprosjektet, ikkje minst i det historiske heimeområdet til ferja, seier seksjonssjef David Aasen Sandved i ei sak på nettsidene til Vestland fylkeskommune.

Bakgrunnen for fredinga er at fartøyet står i fare for å bli ført ut av landet, eller destruert, heiter det.

Fjordferja Hardingen vart bygd ved Ankerløkken verft i Florø i 1966 og gjekk i rutefart for Hardanger Sunhordlandske Dampskipsselskap fram til 1991. Ein periode på 2000-talet gjekk ho som turistrute mellom Kaupanger og Gudvangen i Sogn. Ferja var ute av landet i perioden då ferjeflåten vart modernisert, og er difor lite endra.

Ferja er eit av dei mest særmerkte historiske fartøya våre og markerer høgdepunktet i utviklinga av fjordferjer med overbygningsdekk, dei såkalla turistferjene, skriv fylkeskommunen.

(©NPK)

Artikkelen held fram under annonsen.

Hardingen i rute Gudvangen–Kaupanger juni 2016. Foto Harald Sætre