Avdelingsdirektør Line Vold frå Folkehelseinstituttet på ein pressekonferanse om koronasituasjonen i Marmorhallen i Oslo onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix / NPK

FHI: Kraftig auke i nye smittetilfelle den siste veka

Det har vore ein auke i talet på melde smittetilfelle dei siste tre vekene. Den siste veka var det 357 nye smittetilfelle, som er ein solid auke frå veka før.

I veke 32 vart det meldt om 158 fleire smittetilfelle enn i veka før. I veke 31 var det meldt om 199 smittetilfelle.

I vekerapporten for veke 32 skriv Folkehelseinstituttet at det framleis er låg spreiing av covid-19 i folket, og at smitte i hovudsak føregår rundt kjende smitta i samband med lokale utbrot og reiseaktivitet.

– Smitte føregår i hovudsak rundt kjende tilfelle og i samband med lokale utbrot og reiseaktivitet. Det er for tidleg å konkludere med om auken siste vekene i utbrot er byrjinga på ein stigande trend, skriv FHI.

Smitte i 58 kommunar

Det var 58 kommunar som melde om nye smitta førre veke. Blant dei som vart testa, var det 0,88 prosent som fekk påvist smitte. Det er ein auke frå veka før, der 0,72 prosent av dei testa fekk påvist smitte.

I veke 32 var det auke i talet på melde smitta i dei åtte fylka Viken, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Nordland, Agder, Møre og Romsdal og Innlandet, medan Rogaland, Vestland og Troms og Finnmark hadde færre melde tilfelle enn veka før.

Oslo hadde høgast smittetal

Blant regionane i landet er det Oslo som har det høgaste talet smitta per 100.000 innbyggjarar, med eit smittetal på 24,2 per 100.000 innbyggjarar.

Førre veke var eitt dødsfall assosiert med covid-19. Så langt har epidemien medverka til 256 dødsfall i Noreg. Gjennomsnittsalderen er 82 år. Det er anslått at 95 prosent av alle med påvist smitte er friskmelde.

(©NPK)