FHI ber kommunane auke testkapasiteten etter nyttår

Folkehelseinstituttet (FHI) er bekymra for smitteutviklinga i romjula og nyttårshelga. No ber dei kommunane førebu seg på auka testing frå nyttår.

,– Vi ventar ein del lokale utbrot etter høgtidsperioden. Det er veldig viktig at kommunane er årvakne og førebudde til å oppdage og handtere desse utbrota, seier overlege i FHI, Preben Aavitsland, til Dagbladet.

Bekymringa er knytt til auka reiseaktivitet, særleg til og frå Austlandet, og auka festaktivitet knytt til jule- og nyttårsfeiringa, ikkje minst frå unge vaksne som reiser frå Austlandet og deltek i samankomstar eller på serveringsstader.

(©NPK)